Ivösjön förvaltas av Ivösjöns fiskevårdsområdesförening (IFVOF) som i sin tur överlåter sjöns fiske och fiskevård genom ett nyttjanderättsavtal med Ivösjöns fiskevårdsförening (IFVF) deras information hittar du här www.ivosjon.eu . IFVF säljer sina fiskekort i sjön via www.ifiske.se/ivosjon

 
 
 
 

Annie Monaco

Titel


Beskriv de personer som bidrar till hemsidan och din idé. Dina besökare kommer att uppskatta att veta mer om er.

Lise Mason

Titel


Beskriv de personer som bidrar till hemsidan och din idé. Dina besökare kommer att uppskatta att veta mer om er.

Philip Henderson

Titel


Beskriv de personer som bidrar till hemsidan och din idé. Dina besökare kommer att uppskatta att veta mer om er.